8 mei 2018

Online vastgoed kopen en verkopen? Dat kan vanaf nu via Biddit.be, een initiatief van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Via de online verkoop kunnen kopers op een eenvoudige, transparante en veilige manier biedingen uitbrengen op een woning. Gebruiksvriendelijkheid wordt er gekoppeld aan de vastgoedexpertise en vertrouwensfunctie van de notaris die de verkoop organiseert. Na een hele reeks interne informaticaprojecten en samenwerkingen met de overheid, is de online verkoop een nieuwe stap in de digitalisering van het notariaat.

Eenvoudig, transparant en betrouwbaar
Een woning kopen via www.biddit.be is eenvoudig. Je weet meteen in welke prijscategorie een woning valt, want bij elk aanbod staat een startprijs. Een bod uitbrengen kan via je laptop, met behulp van je eID-kaart, of via je mobiel toestel, met de app Itsme. Bieden kan manueel, of automatisch tot een maximumbedrag dat je vooraf bepaald hebt en alleen jij kent.
De online verkoop is bijzonder transparant: elk bod dat wordt uitgebracht is zichtbaar voor iedereen die Biddit.be bezoekt. De periode dat er effectief kan geboden worden is ook duidelijk aangeven en bedraagt 8 dagen. Eens die periode voorbij, weet je meteen of je de hoogste bieder bent. In dat geval zal de notaris je contacteren om de verkoop te finaliseren.
Fednot-voorzitter Erik Van Tricht: “Bij de online verkoop kan je in een paar weken tijd eigenaar worden van een woning. Een pak sneller dan bij een klassieke verkoop, waar er 3 à 4 maanden zitten tussen de verkoopovereenkomst en de akte. Bij de online verkoop zal de notaris immers alle controles vooraf hebben afgerond, zodat je als koper én als verkoper meteen weet waar je aan toe bent.”

Belangrijk: elk bod dat je uitbrengt, is bindend
De online verkoop op Biddit.be is gebruiksvriendelijk, maar niet vrijblijvend: de notaris kent elke bieder en elk bod dat hij/zij doet is bindend.
Een woning (ver)kopen is sowieso een belangrijk moment voor zowel de koper als de verkoper. Voor heel wat mensen is het de grootste investering in hun leven. In die zin raden de notarissen potentiële kopers aan om zich goed voor te bereiden: breng een bezoek aan de woning, ken de limieten van je beschikbare budget en als je een lening wil aangaan, neem dan zeker vooraf contact op met je bank. Met alle vragen kan je uiteraard ook terecht bij de notaris die de verkoop stap voor stap begeleidt.
Kopers hebben tijd om zich zonder druk van buitenaf voor te bereiden, want tussen de publicatie van een vastgoedaanbieding en het afsluiten van de biedingen, zit gemiddeld zo’n 6 weken.

Persoonlijk advies blijft essentieel
Erik Van Tricht: “Ook bij een online verkoop blijven het persoonlijk advies, het zorgen voor vertrouwen en het verlenen van zekerheid door de notaris in alle stadia belangrijk. Door het voorafgaand onderzoek betreffende het goed en de identiteitscontrole van elke bieder (en dus niet alleen van de uiteindelijke koper) kunnen verkopers gerust zijn. Zij kennen vooraf het moment dat het goed zal verkocht zijn, de prijs kan ontvangen worden en zij het goed ter beschikking zullen moeten stellen.
Bieders zijn zeker dat andere bieders ook mogen bieden en zich verbinden tot hun bod.
De koper heeft zich vooraf kunnen informeren én bij zijn notaris én bij zijn bankier om met kennis van zaken en in alle rust en met alle gemak te kunnen bieden en kopen.
In die totaalaanpak zit de meerwaarde van de notaris en die is ook terug te vinden bij de online verkoop.

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

28 mei 2018

De wet bepaalt wie van ons erft en in welke volgorde dat gebeurt. Willen wij deze volgorde wat bijsturen, dan kunnen we een testament opstellen.

Je bent niet verplicht om je testament te laten opstellen door een notaris, maar dat is en blijft wel de meest veilige oplossing. Ben je nog van de ‘oude garde’ en wil je daadwerkelijk zélf je testament schrijven op een A4, dan kan dat naar Belgisch recht ook. Toch een paar aandachtspunten hierbij…

Een eigenhandig testament is een testament dat je als testator zelf opstelt en zelf neerschrijft. Het opstellen gebeurt daarbij met of zonder begeleiding van de notaris. Welk document je hiervoor gebruikt, maakt niet uit. Het mag bij wijze van spreken op een bierkaartje of op een perkament. Om geldig te zijn, moet een eigenhandig testament dus:

  • volledig eigenhandig geschreven worden (een getypt testament is ongeldig!);

  • de naam en datum vermelden. Zo kan men oordelen of het document werkelijk je laatste wilsbeschikking is. Je moet als testator dus het jaar, de maand en de dag vermelden;

  • gehandtekend zijn. Jouw handtekening is bij uitstek het identificatiemiddel van het document.

Opgelet, een testament is een persoonlijk document. Twee personen kunnen dus niet samen een testament opstellen.

De geldigheidsvoorwaarden van een testament is één zaak, maar het testament zelf moet inhoudelijk ook in orde zijn. Dat kan enkel als je rekening houdt met de regels van het erfrecht. Een ander risico bij eigenhandig testament is immers dat de inhoud van het testament niet strookt met wat volgens de wet kan. Je kan bijvoorbeeld niet zomaar onbeperkt je hele vermogen legateren aan derde. Je zal altijd moeten rekening houden met het voorbehouden deel van je kinderen en eventueel van je  echtgeno(o)t(e). 

Daarnaast moet je nauwkeurig vermelden wie de begunstigde zal zijn. Is deze een natuurlijke persoon? Dan moet zijn naam, voornaam en zo mogelijk ook zijn adres, geboorteplaats en -datum vermeld te worden. Enkel ‘Jan’ of ‘Karel’ volstaat dus niet. Bij overlijden zouden vele Jantjes of Karels zich kunnen geroepen voelen… Is de begunstigde een instelling (bv. een jeugdwerk of een liefdadige instelling) dan neem je best tevoren contact op met de instelling om haar juiste benaming en rechtsvorm te kennen. Een telefoontje kan hier meestal al volstaan. Hoe goed jouw bedoeling ook mag zijn, mocht later blijken dat de begunstigde foutief is aangeduid, dan kan het testament dode letter blijven. Best voorzie je ook wie in aanmerking zal komen wanneer de begunstigde (hetzij een fysisch persoon of een instelling) zelf niet meer zou leven of niet meer zou bestaan wanneer het testament uitwerking krijgt (dus bij jouw overlijden). Voorziet je dat niet, dan zal het wettelijk erfrecht worden toegepast.

Ook belangrijk is natuurlijk “wat” de begunstigde zal krijgen. Is het de hele nalatenschap, of slechts een gedeelte ervan? Een huis of een bepaald voorwerp? Een som geld? Je mag niet vaag blijven: ieders erfdeel moet duidelijk en concreet omschreven worden. Behalve materiële, kan men ook praktische schikkingen in een testament opnemen. Wens je een begrafenis of wil je gecremeerd worden? Hoe moet één en ander verlopen? Buiten de voormelde vormvoorschriften is de inhoud en de formulering van het testament dus van zeer groot belang. Na jouw overlijden is geen correctie meer mogelijk!

Ben je van plan om zelf je testament eigenhandig op te stellen? Dan raden wij aan om veiligheidshalve contact op te nemen met een notaris, al was het maar om richtlijnen te krijgen over de concrete opstelling van een testament. Zo kan je er op rekenen dat je laatste wil correct kan worden uitgevoerd.

In ons land ben je niet verplicht om een eigenhandig testament bij een notaris in bewaring te geven. De bewaargeving bij de notaris biedt echter belangrijke voordelen waaronder de mogelijkheid je testament te laten inschrijven in het Centraal Register van de uiterste wilsbeschikking (C.R.T.). Burgers kunnen zelf niet rechtstreeks een testament laten registreren in dit register, het moet via de notaris gebeuren. Deze dienst laat toe het testament op te sporen, na jouw overlijden. Bovendien voorkomt de bewaargeving bij de notaris het gevaar dat het testament wordt weggemaakt door degenen die zich benadeeld voelen. Doorheen de jaren zou het testament ook verloren kunnen gaan… een bewaargeving bij de notaris verdient dus de voorkeur. Het volstaat immers niet een geldig testament te maken, men moet het later nog kunnen terugvinden…

Indien je kiest voor een eigenhandig testament moet je uiterst voorzichtig en nauwgezet te werk gaan. Wil je absolute gemoedsrust? Laat je testament dan opstellen door een notaris via een notarieel testament.

Bron: Fednot

23 mei 2018

Vanaf 1 september 2018 gelden nieuwe regels i.v.m. je erfenis.
Wat zijn de nieuwigheden? Ontdek onze vaste rubriek in de nieuwe talkshow van Margriet Hermans.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 
Notariskantoor immo

Bekijk onze 4620 aanbiedingen

Een woning kopen in alle vertrouwen begint op notaris.be

Of ga rechtstreeks naar een vastgoedaanbod

 

Thema's

De notaris

Wat kan de notaris voor je doen?

Alles over de notaris

Huwen en samenwonen

Je leven delen met je partner?

Alles over huwen en samenwonen

Echtscheiden

Je relatie stopzetten?

Alles over echtscheiden

Erven en schenken

Je erfenis regelen?

Alles over erven en schenken

Ondernemen

Je eigen zaak beginnen?

Alles over ondernemen

Kopen, huren en lenen

Op zoek naar je droomwoning?

Alles over kopen, huren en lenen

Conflicten oplossen

Wat als niet iedereen overeenkomt?

Alles over conflicten oplossen

 
 

Volg notaris.be ook op sociale media

 

Notaris TV

Al onze video's vindt u hier

Wat je moet weten over het nieuwe erfrecht

Wat je moet weten over het nieuwe erfrecht